Περιεχόμενο Μαθήματος
Μουσικοκατασκευές
Σε αυτά τα μαθήματα θα σας δείξω εύκολες μουσικές κατασκευές που μπορείτε να φτιάξετε με ελάχιστα υλικά. Με πολύ απλά ανακυκλώσιμα υλικά που όλοι έχουμε σπίτι μας!
0/4
Μουσικοκατασκευές Νο3
Σχετικά με το Μάθημα

Θα σας δείξω πως θα φτιάξετε, ένα Σαμανικό τύμπανο χειρός με απλά ανακυκλώσιμα υλικά.